Taktil Stimulering

Du blir varmt mottagen och ligger varmt och tryggt insvept i mjuka handdukar och under en filt. Med varsamma händer får Du mjuk behandling. Med en skön vegetabilisk olja blir du bit för bit inoljad. Mjukt och försiktigt arbetar jag enligt ett förutbestämt mönster. Jag börjar med framsidan av kroppen genom att under den varma ”inpackningen” plocka fram en kroppsdel i taget. Jag går igenom hela kroppen med lugna strykningar och lätta tryck och ”lätta håll”. Små cirklande rörelser görs också på bl.a. händer och fötter. Behandlingen avslutas med sköna strykningar i ansiktet, håret och till sist med lätta vaggningar av hela kroppen..

Metoden bygger på hur vi naturligt stryker oss över huden när vi smörjer in eller tvättar oss själva. Strykningarna följer ett bestämt mönster för att göra metoden igenkännbar samt inge säkerhet och trygghet.

Det enda "negativa" med behandlingen skulle kunna vara att den är så skön att man vill inte att den ska ta slut, den kan bli rentutav beroendeframkallande, om det nu är något "negativt".

 

 

Detta händer vid Taktil Stimulering:

Via beröring på huden, vårt första och största organ och sinnesorgan aktiverar man receptorer för lugn&ro hormonet Oxytocin. Vid en upplevd skön Taktil S. får kroppen formligen en rejäl dusch med detta välgörande hormon. Taktil S. är en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Taktil S. är  också en form av sinnesträning samt en omsorgspedagogisk metod. Forskning har visat att när man utför Taktil S. så leder det till bl. a. :

  • Avslappning, ro samt en sänkt stressnivå
  • Smärtlindring
  • Ökad cirkulation
  • Ökad inlärningsförmåga
  • Ökat immunförsvar
  • En förbättrad mag-och tarmfunktion
  • Ökad jag-och kroppsuppfattning
  • Ökad nyfikenhet och initiativförmåga
  • Ökad livskvalitet mm.

 

Användning av Taktil Stimulering:

Taktil Stimulering är en behandlingsform för ALLA som önskar avslappning och en ökad livskvalitet .  Behandlingsmetoden är mycket bra för t ex människor som drabbats av ”utbrändhet/”hjärnstress”, eftersom det är en hjälp till att hitta tillbaka till  avslappning och balans i systemet som styr lugn och ro.

Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder. Taktil Stimulering fungerar därför väldigt bra för barn och vuxna med t ex rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, demens, stroke mm. Det är också ett viktigt stöd i den palliativa vården.

Beröring är livsviktigt!

 

Vill Du veta mer, gå då in på:  www.beroring.se

 

 

 

Varmt Välkommen!