Tänkvärt

Kompromissa inte med dig själv – Använd dina gåvor !
(Janis Joplin)

Som jag tänker – så blir det !
(Kay Pollak)

 

Antroposofiskt tankesätt

 "Människan består inte enbart av en kropp.

Hon har även en själ och en individuell personlighet.

 Kroppsligt och själsligt liv bildar tillsammans med individualitet en enhet. De har ömsesidigt inflytande på varandra.

Att som terapeut se till hela människan med sin personlighet och sina livsförhållanden är avgörande för mötet med en patient.

"En patient är en likvärdig partner som har del i sin egen läkeprocess. När allt kommer omkring, vem känner patienten bättre än han själv?"

 

 

 

Till eftertanke av Sören Kierkegaard

"Om jag vill lyckas med att föra en annan människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

    För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.

     All denna hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon."

 

 

Allt jag ger ut ges till mig själv – Det fungerar som en bumerang! Idag skall jag ge andra just de gåvor som jag vill ta emot.
(Gerald G.Jampolsky)