Triggerpunkter

Under en klassisk massage upptäcker jag ibland Triggerpunkter som kan vara bra att behandla.

En Triggerpunkt är en hyper-irritabel punkt som befinner sig i en spänd sträng i en  muskel.  Den hyperirritabla punkten påverkar smärta i områden som ligger en bit ifrån själva punkten, sk ”förskjuten smärta”. Triggerpunkten kan antingen vara aktiv eller vara latent (vilande). Genom att under massagen ev. hitta dessa punkter och trycka på dem kan man avaktivera / lösa upp dem, och komma åt spända och förkortade muskler från ytterligare ett håll.

Det kan kännas lite smärtsamt, men ska inte behöva göra "för" ont!  Ett bra verktyg att ta till ibland.

 

Muskeltöjning

När Muskeln förkortas och blir spänd kommer man lätt in i en ond cirkel vilket gör att muskeln drar ihop sig ytterligare. Förutom Massagens avslappnande och blodcirkulations höjande effekter är det vid muskelförkortning mycket viktigt att även töja ut muskeln så att den lättare kan återfå sin rätta längd. Det kan man bl a göra själv, eller jag efter avslutad massage utför sk passiv töjning på Dig. Det ska kännas skönt/avspännande och inte smärta!